Endret: 20 jun 2019     Opprettet: 11 jan 2019

14 etg renovert og ny instruks på plass.

Vi ser frem til solfylte sommerdager i 14 etg med rene og ryddige lokaler.

Til alle beboere i H39

Som tidligere informert var det en del utfordringer i felleslokalene i 14. etg i form av uønsket besøk og hærverk. Etter hvert som tiden har gått har dette resultert i store skader og økte kostnader både i form av økte forsikringspremier og reparasjoner som er tatt "over driften". I forbindelse med den siste alvorlige hendelsen med hærverket i midten av desember i fjor, har dessuten politiet avdekket at ungdommer i nabolaget ser på felleslokalet i 14. etg som et svært kult sted å henge sammen med venner og at det mer eller mindre betraktes som det lokale "hangout -stedet". Gjenger med 10 - 15 - 20 unge er ofte blitt observert utover kveldene i felleslokalet, og bord, stoler og gulv er svært tilgriset etter slike "samlinger". Det kan se ut til at ingen har gjort forsøk på å rydde eller vaske etter seg.

Det heter i vedtektenes § 7 at "Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle."

Med utgangspunkt i utviklingen beskrevet over, ser styret seg derfor nødt til å innføre tiltak for å ivareta sine plikter. Hensikten er å sikre eiendeler og unngå økte kostnader. Styret har derfor besluttet at følgende effektueres umiddelbart:

 

1. Det  er montert kamera i felleslokalet for overvåking. 

2. Det byttes ut til mer hensiktsmessige låsemekanismer i begge heiser og i dørene i 14. etg

3. Barn og ungdom under 18 år ikke kan oppholde seg i 14. etg uten foreldre. 

Vi ser frem mot solfylte og glade dager på taket for alle i H39, etterhvert som det lir mot sommer!

Mvh styret i Marienfryd Høyhuset