Endret: 12 jun 2019     Opprettet: 11 jan 2019

Årsmøte 22. mai

Det blir årsmøte og beboermøte 22 mai. Sett av datoen.

Ordinært årsmøte 2019

 Det vises til eierseksjonslovens § 41, ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”  

Marienfryd Høyhuset Sameie vil avholde ordinært årsmøte

22. mai 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 26. april 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

-       gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

-       formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

 

Forslag sendes til styreleder i Marienfryd Høyhuset Sameie, ved styrets e-post:

 

marienfryd.hoyhuset@gmail.com

Hilsen

Marienfryd Høyhuset Sameie

Styret

12.01.2019