Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 15 mai 2019

Årsmøte 22. mai kl 18:00 Innkalling sendt på epost og SMS

Til seksjonseierne i Marienfryd Høyhuset Sameie Velkommen til årsmøte, Onsdag 22. Mai 2019 kl. 18.00 i felleslokalet i 14. etg. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Marienfryd Høyhuset Sameie det kommende året. Hvem kan delta på årsmøtet? Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen

Hele innkallingen her

Innkalling til årsmøte 

Ordinært årsmøte i Marienfryd Høyhuset Sameie avholdes Onsdag 22. Mai 2019 kl. 18.00 i felleslokalet i 14. etg.
 
 
Til behandling foreligger:
 
1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder  B) Godkjenning av de stemmeberettigede  C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 
 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2018
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018  Styret foreslår underskuddet dekket ved overføring fra egenkapital.
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
 
5. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av vedtekter B) Kameraovervåkning
 
6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av representant til utomhus og garasjesameiet
 
 
Oslo,  02.05.2019 Styret i Marienfryd Høyhuset Sameie
 
 Annie Ryan /s/        Inge Ragnar Hestnes /s/   Jøran Olsson /s/   Sofie Søiland /s/