31 okt 2019

Bruk av 14 etg. for ungdom

Avtale om bruk av 14. etasje for ungdom under 18 år som bor i Marienfryd Høyblokka

Når lokalet ikke er reservert, kan ungdom over 13 år (ungdomskoleelever) som omfattes av avtalen oppholde seg i lokalet alene eller sammen med venner.

Det skal ikke være mer enn seks ungdommer i lokalet samtidig.
Ungdommen skal gi beskjed til sine foreldre når de bruker lokalet.
Bruken av lokalet skal bestå av hverdagslige sysler.
Ungdommen skal vise hensyn til andre voksne beboere som ønsker å bruke lokalene samtidig med dem, f.eks. ved å dele  på plassen og/eller tilpasse sine aktiviteter. Ungdommen skal også være positive og åpne i møte med voksne som «sjekker innom». 
Ungdommen rydder etter seg, tørker av bord, feier gulv og tar med søppel.
Lokalet må forlates senest 22:30 på hverdager og 00:00 fredag og lørdag.
Dersom to ungdomsgrupper som er omfattet av denne avtalen vil bruke lokalet samtidig, må de finne en løsning der de ikke er mer en seks til sammen.
Dersom ungdom som er omfattet av denne avtalen oppdager ungdom som ikke er omfattet av avtalen i lokalet, skal førstnevnte varsle sine foreldre.  
Foreldre som signerer denne avtalen tar ansvaret for sine barns bruk av lokalene både med tanke på at bruken blir i tråd med disse retningslinjene og for evt. skader som ungdommens bruk påfører lokalene.