Endret: 20 jun 2019     Opprettet: 24 apr 2019

Oppdatert info om tregt varmtvann

Tar lang tid med varmtvann

Oppdatert info pr 20 Juni:
Veidekke gjennomfører nå i slutten av juni en stor befaring for å avdekke ansvarsforhold rundt saken.  Styret forventer at de finner en løsning så raskt som mulig etter befaringen. 

Oppdatert info pr 24. april:

Om saken: Det oppstod en vannlekkasje i 1. etg sommeren 2018, der forsikringsselskapet påtok seg begrenset ansvar, men også fraskrev seg ansvar ved eventuelle nye lekkasjer på samme rør.  Det viser seg at disse rørene frakter varmtvann via en sirkulasjonspumpe rundt til alle leiligheter  

Forsikringsselskapet påla oss å slå av sirkulasjonsanlegget i påvente av eventuelt å bytte rør. Å bytte rør viser seg å være komplisert og dyrt. Styret mener det er urimelig å gjøre en så stor jobb uten at dette dekkes av ansvarlige. Imidlertid har utfordringer vært å finne hvem som er ansvarlig part i saken. Det har vært innhentet to fagrapporter som danner grunnlag for at det nå blir tatt rettslige skritt. 

Vi beklager at beboerne blir berørt ved at det tar lang tid før vannet blir varmt. Styret ber om forståelse for dette og håper saken blir løst så raskt som mulig.  Styret erfarer at det i verste fall tar ca 4 min å få varmt vann. 

Dersom noen har byggteknisk eller rørteknisk kompetanse vil vi gjerne at du tar kontakt  

MVH Styret