Endret: 9 nov 2018     Opprettet: 29 sep 2018

Ekspertpakke beising av trepanel på din veranda

Det er inngått rammeavtale om beising av trepaneler på verandaene i Høyhuset. Det ble invitert til anbud på MittAnbud.no og 4 leverandører gav sine tilbud. Firmaet Proffe Malere vant konkurransen til priser som er sendt på mail til alle beboere.

Det er inngått rammeavtale om beising av trepaneler på verandaene i Høyhuset.
Det ble invitert til anbud på MittAnbud.no og 4 leverandører gav sine tilbud. Firmaet Proffe Malere vant konkurransen til priser som er sendt på mail til alle beboere.

Kontrakten er lagt opp slik at alle beboere som ønsker å benytte seg av rammeavtalen kontakter firmaet selv og avtaler videre prosess. Oppgjør og faktura direkte mellom malerfirma og beboer. 

Proffemalere holder vask, verktøy og ellers annet nødvendig utstyr for å gjøre jobben. Den beisen du allerede har fått utdelt av styret skal benyttes. 

Det er ikke inngått avtale om maling av utvendig vinduskarmer. Styret har vurdert tilbakemeldinger fra beboere og ser at vinduskarmene kan vente. De som allikevel ønsker maling av utvendig vinduskarmer fra malerfirmaet, kan henvende seg til styret om dette. Vi kan eventuelt forhandle frem et tillegg i avtalen.

Proffemalere er innstilt på å utføre beisejobben i høst (dersom været tillater det). Du kan lese mer om firmaet på www.proffemalere.no 

Kontaktinformasjon til Proffemalere:

 

image.png